Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN HOÀN TAM THẤT NAM TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH GÂY RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Ngọc Bảo Uyên, Phó Thị Hải, Nguyễn Khánh Ly, Bùi Thị Luyến
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT TỪ HẠT CÀ PHÊ XANH (COFFEA CANEPHORA PIERRE EX A. FROEHNER) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC NUÔI BÉO VÀ GÂY TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT BỞI STREPTOZOTOCIN Tóm tắt   PDF
Hà Hoàng Anh Vĩnh, Trần Lưu Phúc, Hoàng Thị Minh Thu, Trần Mạnh Hùng, Lê Trung Khoảng
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT TỪ HẠT CÀ PHÊ XANH (Coffea Canephora Pierre ex A. Froehner) TRỒNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Tóm tắt   PDF
Hà Hoàng Anh Vĩnh, Nguyễn Tố Uyên, Hoàng Thị Minh Thu, Trần Mạnh Hùng, Lê Trung Khoảng
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY ĐƠN LÁ ĐỎ (EXCOECARIA COCHINCHINENSIS L.) Ở TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Lành Thị Ngọc, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Kiều Linh, Đàm Thị Bích Hạnh
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ HÀM LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG RỄ CÂY THUỐC NGƯU TẤT IN VITRO Tóm tắt   PDF
Phó Thị Thúy Hằng, Ngô Thị Thúy Ngân
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ THỰC VẬT CÓ TINH DẦU Ở XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Phượng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ MẠCH TẠI XÃ PHONG QUANG, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Vấn, Đỗ Khắc Hùng, Lê Ngọc Công
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG SINH KẾ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thị Hồng Phương, Trần Việt Dũng
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT, TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG ĐỊA HOÀNG (Rehmannia glutinosa) TẠI KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Loan, Hoàng Thị Lệ Thu
 
T. 182, S. 06/2 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP Tóm tắt
Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Hà
 
T. 182, S. 06/1 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS CHO CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Đinh Hữu Thạnh, Nguyễn Thị Vân Hà
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy Linh
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH TỄ BỆNH CẦU TRÙNG Ở THỎ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Ngọc Sơn, Đỗ Thị Lan Phương
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thơ, Vũ Anh Tuấn
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LẠC ĐẠO, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Phan Đình Binh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thị Tám
 
T. 209, S. 16 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN TƯỜNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyết
 
T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Kim Anh, Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Huế
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng Viên
 
441 - 460 trong số 4564 mục << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved