Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CỦA VÙNG GENE trnL VÀ PHÂN TÍCH SỰ PHÁT SINH LOÀI Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Wight Tóm tắt   PDF
Từ Quang Tân, Phạm Thị Thu Hiền
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRẺ TUỔI TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Phương Sinh, Phạm Thị Thùy, Bùi Thị Huyền, Lò Minh Trọng, Hồ Cẩm Tú
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hương Giang
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO GIẢI PHẪU THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY ƯA SÁNG THU THẬP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Sỹ Danh Thường, Lê Phương Dung
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ HOÀNG TUNG, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Đoàn Hồng Sơn, Bùi Thị Thu Trang, Lê Ngọc Công
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐẶC ĐIỂM CHỦNG XẠ KHUẨN TA3.A03 PHÂN LẬP TỪ TRẦM TÍCH BIỂN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Thị Thu Hồng
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG BỆNH HO GÀ Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Lê, Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Thái Sơn
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phùng Thanh Hoa
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ TRÌNH TỰ CHỈ THỊ trnH-psbA PHÂN LẬP TỪ MẪU CÂY TRÀ HOA VÀNG THU THẬP TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Ngà, Manivanh Yongsa, Vũ Khánh Linh
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Anh, Đinh Quang Huy, Vũ Thị Thanh Huyền
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NỘI SOI ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN Ở TRẺ EM CÓ HỘI CHỨNG DẠ DÀY - TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Xuân Thủy, Lục Lê Long, Đoàn Thị Huệ
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU CỦA LOÀI Paris polyphyllla var chinensis VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG TẠI BẮC SƠN, LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Hoàng Phú Hiệp, Trương Mạnh Tiến, Lương Thị Thúy Vân, Phạm Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thi Thu Thủy
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU, HÓA SINH VÀ MÃ VẠCH DNA CỦA HAI MẪU ĐẬU NHO NHE THU TẠI YÊN BÁI VÀ HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Thái Thị Hòa, Đỗ Thị Kim Oanh, Kiều Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Quân
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU LOÀI VIỄN CHÍ NHẬT (Polygala japonica Houtt.) THUỘC HỌ POLYGALACEAE Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thúy, Trần Đức Bình
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY VÚ BÒ (Ficus simplicissima Lour) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Thủy, Vũ Văn Trung, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hồng, Chu Hoàng Mậu
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ TRÌNH TỰ GEN rbcL CỦA LOÀI SUM LÔNG (Adinandra glischromola) Tóm tắt   PDF
Phó Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Ngà, Nguyễn Hữu Quân, Sỹ Danh Thường, Chu Hoàng Mậu
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ VÙNG GENE matK CỦA CÂY MUỒNG HOÀNG YẾN (Cassia fistula L.) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Thuỷ, Xyphanboun Viengdavanh, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Ngà, Lò Thị Mai Thu, Chu Hoàng Mậu
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NUÔI CẤY VÀ HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CỦA NẤM LIM XANH (Ganoderma lucidum Lim xanh) THU THẬP TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiền, Hoàng Văn Hưng, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Mạnh Tuấn
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, THÀNH PHẦN HỢP CHẤT VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÂY CHÀM MÈO (Strobilanthes cuisine (Nees) Kunte) THU HÁI TẠI TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Phó Thị Thúy Hằng, Lê Thị Giang
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY LAN TAI CÁO (Hoya parasitica Wall. ex Wight.) NGOÀI TỰ NHIÊN VÀ CÂY IN VITRO Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu
 
501 - 520 trong số 4442 mục << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved