Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 05 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ NUÔI CẤY NẤM THƯỢNG HOÀNG (Phellinus spp.) THU THẬP TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hưng, Đỗ Bích Duệ, Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Mạnh Tuấn
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA CÁC CHỦNG NẤM Cordyceps TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đình Việt, Trương Xuân Lam, Dương Minh Lam
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN tnrH-psbA TRONG PHÂN LOẠI LAN HÀI VỆ NỮ (P. hirsutissimum) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Đình Trọng, Đỗ Tiến Phát
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ MỘT SỐ GEN PHÂN LOẠI CỦA LAN HÀI CẢNH (Paphiopedilum canhii) THU THẬP TẠI LÀO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Tiến Phát, Chu Hoàng Mậu
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẶC ĐIỂM HUYẾT ÁP VÀ GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO THỜI ĐIỂM LÚC NHẬP VIỆN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Bình, Đinh Ngọc Hưng
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC CỦA BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI KINH DÒNG HẠT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Chu Hoàng Hưng, Nguyễn Kiều Giang, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Mai Hương
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Thùy
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI KHƠ MÚ Ở HUYỆN NGOI TỈNH LUANG PRABANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Chanhthasone Sihalad
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THÔNG LIÊN THẤT ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê, Lô Quang Nhật, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Dung, Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Huệ
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hòa, Nguyễn Văn Dũng, Trần Ngọc Anh, Bùi Thị Luyến, Dương Thị Phương
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Tóm tắt   PDF
Tống Thị Quyên, Lê Quỳnh Chi
 
T. 225, S. 05 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA LAO PHỔI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Cao Quý Tư, Nguyễn Thị Lệ, Dương Phương Hiếu
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ SƠ SINH SUY HÔ HẤP DO CƠN THỞ NHANH THOÁNG QUA TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Huệ, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Hoa
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG THAI CHẾT LƯU TỪ TUẦN 22 TRỞ LÊN TẠI TRUNG TÂM SẢN KHOA – BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nông Thị Hồng Lê, Lê Hoàng, Hoàng Minh Nam, Đào Trọng Quân
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRẺ SƠ SINH CÓ MẸ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Xuân Hương, Cấn Bá Quát, Dương Quốc Trưởng, Bế Hà Thành, Long Thị Tường Vy, Hà Phương Trang, Nguyễn Bích Hoàng
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRẺ SƠ SINH THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đồng Ngọc Triệu, Nguyễn Bích Hoàng, Nguyễn Thu Minh, Đỗ Thu Hằng, Tống Vân Nhi
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TỪ 2-36 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Thùy Dương, Khổng Thị Ngọc Mai
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Giáp Thị Tuyết, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thủy
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN Ở TRẺ GÁI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Phan Thị Yến, Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Sơn
 
521 - 540 trong số 4442 mục << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved