Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THÔNG LIÊN THẤT ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê, Lô Quang Nhật, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Dung, Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Huệ
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hòa, Nguyễn Văn Dũng, Trần Ngọc Anh, Bùi Thị Luyến, Dương Thị Phương
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Tóm tắt   PDF
Tống Thị Quyên, Lê Quỳnh Chi
 
T. 225, S. 05 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA LAO PHỔI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Cao Quý Tư, Nguyễn Thị Lệ, Dương Phương Hiếu
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ SƠ SINH SUY HÔ HẤP DO CƠN THỞ NHANH THOÁNG QUA TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Huệ, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Hoa
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRẺ SƠ SINH CÓ MẸ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Xuân Hương, Cấn Bá Quát, Dương Quốc Trưởng, Bế Hà Thành, Long Thị Tường Vy, Hà Phương Trang, Nguyễn Bích Hoàng
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRẺ SƠ SINH THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đồng Ngọc Triệu, Nguyễn Bích Hoàng, Nguyễn Thu Minh, Đỗ Thu Hằng, Tống Vân Nhi
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TỪ 2-36 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Thùy Dương, Khổng Thị Ngọc Mai
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Giáp Thị Tuyết, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thủy
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN Ở TRẺ GÁI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Phan Thị Yến, Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Sơn
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Bích Hoàng, Đoàn Thị Huệ
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI SAU NHIỄM COVID – 19 Ở TRẺ EM TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thái Sơn
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI NHIỄM HIV TỪ MẸ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Minh Hiệp
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG CORTICOSTEROID Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Xuân Hương
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG VIÊM PHỔI CÓ NHIỄM VIRUS HỢP BÀO HÔ HẤP Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Luân Thị Bích Thủy, Nguyễn Thành Trung
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở BỆNH NHÂN TỪ 2 THÁNG ĐẾN 60 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Sơn
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHẾ QUẢN PHỔI Ở BỆNH NHI TỪ 2 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Huân, Nguyễn Bích Hoàng
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN HANG VỊ DẠ DÀY Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Thụy, Nguyễn Phú Hùng, Dương Hồng Thái
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thành Trung, Lê Hải Yến, Dương Thị Phương
 
521 - 540 trong số 4316 mục << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved