Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Dinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thúy Vân
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHÈ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG” CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Mai, Nghiêm Thị Ngoan
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (1996 - 2020) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thanh Hà
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Thị Bích Lệ
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN LỘC BÌNH (TỈNH LẠNG SƠN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH (2015 - 2020) Tóm tắt   PDF
Dương Thị Huyền, Đàm Văn Trường
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2022 Tóm tắt   PDF
Đỗ Hằng Nga, Nguyễn Văn Nghị
 
T. 227, S. 17 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (2010 - 2020) Tóm tắt   PDF
Đàm Thị Uyên, Đỗ Hằng Nga, Nông Thị Trường
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (2007 - 2020) - MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hà
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN (2015 - 2020) Tóm tắt   PDF
Dương Thị Huyền, Nguyễn Văn Cửu
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG THỜI KỲ MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Lê Văn Hiếu
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Trang
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH BIỂN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phương
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LAI CHÂU (TỈNH LAI CHÂU) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Mai Thị Hồng Vĩnh, Trần Lệ Quyên
 
T. 227, S. 17 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986 Tóm tắt   PDF
Dư Thị Hà, Nguyễn Thị Loan
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG CẦM QUYỀN XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THỜI KỲ MỚI Tóm tắt   PDF
Đỗ Anh Vinh
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (2011 - 2021) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Công
 
T. 227, S. 12 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ( 2016 – 2021) Tóm tắt   PDF
Chử Văn Tuyên, Vũ Văn Long
 
581 - 600 trong số 4316 mục << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved