Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẨN DỤ TỪ VỊ GIÁC “酸” (TOAN) TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI, SO SÁNH VỚI TỪ VỊ GIÁC “CHUA” TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nhàn, Hoàng Thị Vân An
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẨN DỤ TỪ VỊ GIÁC “NGỌT” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nhàn
 
T. 227, S. 12 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA DẠNG SINH KẾ TỚI THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI VIỆT NAM: KẾT QUẢ TỪ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA HỢP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga, Đàm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trịnh Thị Hường
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN LỢI NHUẬN KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Tuấn Dũng
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CAO BAY ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ CHIỀU CAO CÂY BƯỞI SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Trung, Bùi Thị Hảo, Nguyễn Duy Hải, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng Gấm, Phan Đình Binh, Hoàng Hữu Chiến
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỬ LÊN TRẠNG THÁI ĐIỆN MÔI EXCITON TRONG CÁC HỢP CHẤT ĐẤT HIẾM CHALCOGENIDE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hậu, Lê Tiến Hà, Đỗ Thị Hồng Hải
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG ĐẾ LÊN SỰ HÌNH THÀNH CÁC MÀNG GeMn Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang, Lương Thị Kim Phượng
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID- 19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ XÃ SA PA – LÀO CAI TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền, Vi Thùy Linh, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thu Hường
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG, AXIT CITRIC VÀ PECTIN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MỨT NHUYỄN CÀ RỐT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Vinh, Vũ Thị Hạnh
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HẠT VÀ ĐẶC TÍNH QUANG CỦA NANO VÀNG ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Khuê, Hoàng Long, Vũ Thị Lanh, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thế Tân, Trần Quang Huy
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH MỌC MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NANO TINH THỂ CdSe TRONG HỆ PHẢN ỨNG OCTADECENE – AXIT OLEIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ AXÍT STEARIC ĐẾN TÍNH KỴ NƯỚC CỦA MÀNG ZnO TRÊN GỖ BỒ ĐỀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Huyến, Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Duy, Lê Thị Hằng
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP DỤNG VIETGAHP TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ ĐẾN NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA AXÍT HÓA ĐẠI DƯƠNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỐC ĐỘ TIÊU HAO OXY CỦA CÁ KHOANG CỔ CAM Amphiprion ocellaris Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Thanh, Phạm Phương Linh, Đỗ Hữu Hoàng
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT THÂN LÁ CỦA LAN THẠCH HỘC THIẾT BÌ (Dendrobium officinale Kimura et Migo) TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Ngoạn, Trần Minh Hòa
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT ĐẦU CÁ NGỪ THỦY PHÂN LÊN SINH TRƯỞNG, SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) Tóm tắt   PDF
Phạm Đức Hùng, Lê Minh Hoàng
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PAK 4 WAY ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ BROILER COBB 500 NUÔI CHUỒNG HỞ VỤ HÈ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Vũ Thị Kim Dung
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB500 NUÔI CHUỒNG KÍN VỤ HÈ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Bích Đào
 
T. 225, S. 01 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG RI X MÁI LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ALGIMUN® ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB 500 Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Lăng Thị Đẹp, Hoàng Thị Thương, Trần Văn Thành
 
661 - 680 trong số 4316 mục << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved