Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID- 19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ XÃ SA PA – LÀO CAI TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền, Vi Thùy Linh, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thu Hường
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG, AXIT CITRIC VÀ PECTIN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MỨT NHUYỄN CÀ RỐT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Vinh, Vũ Thị Hạnh
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HẠT VÀ ĐẶC TÍNH QUANG CỦA NANO VÀNG ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Khuê, Hoàng Long, Vũ Thị Lanh, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thế Tân, Trần Quang Huy
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH MỌC MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NANO TINH THỂ CdSe TRONG HỆ PHẢN ỨNG OCTADECENE – AXIT OLEIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ AXÍT STEARIC ĐẾN TÍNH KỴ NƯỚC CỦA MÀNG ZnO TRÊN GỖ BỒ ĐỀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Huyến, Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Duy, Lê Thị Hằng
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP DỤNG VIETGAHP TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ ĐẾN NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA AXÍT HÓA ĐẠI DƯƠNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỐC ĐỘ TIÊU HAO OXY CỦA CÁ KHOANG CỔ CAM Amphiprion ocellaris Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Thanh, Phạm Phương Linh, Đỗ Hữu Hoàng
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT THÂN LÁ CỦA LAN THẠCH HỘC THIẾT BÌ (Dendrobium officinale Kimura et Migo) TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Ngoạn, Trần Minh Hòa
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT ĐẦU CÁ NGỪ THỦY PHÂN LÊN SINH TRƯỞNG, SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) Tóm tắt   PDF
Phạm Đức Hùng, Lê Minh Hoàng
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PAK 4 WAY ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ BROILER COBB 500 NUÔI CHUỒNG HỞ VỤ HÈ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Vũ Thị Kim Dung
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB500 NUÔI CHUỒNG KÍN VỤ HÈ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Bích Đào
 
T. 225, S. 01 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG RI X MÁI LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ALGIMUN® ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB 500 Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Lăng Thị Đẹp, Hoàng Thị Thương, Trần Văn Thành
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY CHỬA THỨ 84 ĐẾN CAI SỮA LỢN CON Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Đức Bình, Phạm Phương Thảo
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG DẦU HẠT LANH VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ISA SHAVER Tóm tắt   PDF
Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Nguyễn Văn Sơn
 
T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA GÀ DOMINANT DÒNG D723 GIAI ĐOẠN 53 - 66 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa
 
T. 229, S. 04 (2024): KHOA HỌC GIÁO DỤC ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ SỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC CHO KĨ SƯ NÔNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Hứa Thị Toàn, Trịnh Thanh Hải
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thúy Quỳnh
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ PHẨM NPK TỚI SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) Tóm tắt   PDF
Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG CHÈ XANH VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ SUNG ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ THỊT LÔNG MÀU Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thúy Mỵ, Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn Đức Trường, Mai Anh Khoa
 
681 - 700 trong số 4442 mục << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved