Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY CHỬA THỨ 84 ĐẾN CAI SỮA LỢN CON Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Đức Bình, Phạm Phương Thảo
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG DẦU HẠT LANH VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ISA SHAVER Tóm tắt   PDF
Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Nguyễn Văn Sơn
 
T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA GÀ DOMINANT DÒNG D723 GIAI ĐOẠN 53 - 66 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thúy Quỳnh
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ PHẨM NPK TỚI SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) Tóm tắt   PDF
Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ LÊN LỢI TỨC CỦA CHỈ SỐ VN30 Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hải
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ MỞ RỘNG VÙNG CHIẾT SUẤT ÂM TRONG CẤU TRÚC LƯỚI ĐĨA DỰA TRÊN LAI HÓA PLASMON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Mai Hiền, Nguyễn Thị Hương, Bùi Văn Chỉnh, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NHÂN GIỐNG Nomuraea rileyi Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Lệ Thương, Phạm Thị Lan
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG LÊN BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA Ở TỈNH HẬU GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hồng, Phan Thị Anh Thơ
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY GỪNG GIÓ (ZINGINBER ZERUMBET) LÊN SỰ TĂNG SINH, CHU KỲ TẾ BÀO, APOPTOSIS VÀ KHẢ NĂNG DI TRÚ CỦA TẾ BÀO UNG THƯ DẠ DÀY AGS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phú Hùng, Lê Thị Thanh Hương, Mai Văn Linh, Trần Văn Phi
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT TỪ THÂN CÂY MỚP GAI (Lasia spinosa) ĐẾN HOẠT TÍNH CỦA ENZYME GLUCOSE-6-PHOSPHATASE Ở GAN VÀ THẬN CỦA CHUỘT BỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Tạ Lâm Tài, Trần Chí Linh, Phạm Nhi Linh, Đái Thị Xuân Trang
 
T. 182, S. 06/1 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÁ GIÁ ĐỒNG TIỀN ĐẾN MỘT SỐ BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG MÔ HÌNH VÉC TƠ HIỆU CHỈNH SAI SỐ (VECM) Tóm tắt
Đỗ Thị Mẫn
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG GA3 ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CAM SÀNH TẠI HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Lam
 
T. 182, S. 06/2 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCH Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Đỗ Thị Mỹ Trang
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỚI SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Gấm, Đào Thị Hương
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT PHỤ GIA TỚI ĐỘ BỀN VÀ ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM DẠNG VIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Ma Thị Bích Vân, Hoàng Việt Duy, Hoàng Như Ngọc
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG VÀ HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY SƯA (DABEGIA TONKINENSIS PRAIN) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Tóm tắt   PDF
Đào Hồng Thuận, Đàm Văn Vinh, Đào Thị Thu Hương
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NƯỚC, PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐẾN BỘ RỄ, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA (KD18) Tóm tắt   PDF
Đặng Hoàng Hà, Hoàng Văn Phụ
 
T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PROBIOTIC VÀ KHỐI LƯỢNG SƠ SINH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN THỊT LAI BA MÁU (DUROC X YL) Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thị Thúy Nguyệt
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA CHE PHỦ ĐẤT BẰNG VẬT LIỆU HỮU CƠ TRÊN NƯƠNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Ngọc Oanh, Vũ Thị Thiện
 
681 - 700 trong số 4316 mục << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved