Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 16 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CHẤT LỎNG VÀ BIẾN DẠNG NỀN ĐẾN ỨNG XỬ CỦA HỆ BỂ CHỨA DƯỚI TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Quân
 
T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀI CÔNG-XÔN VÀ ĐƯỜNG KÍNH DAO ĐẾN TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG TRONG GIA CÔNG CÓ RUNG ĐỘNG SIÊU ÂM TRỢ GIÚP Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Quốc Huy, Mai Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Dự
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀI SỢI THÉP GIA CƯỜNG TỚI CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU THÔ TÁI CHẾ Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Quốc Vũ, Phan Văn Tiến
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT QUẢ THỂ NẤM DƯỢC LIỆU Cordyceps cicadae LÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG SWISS Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Tuyến, Dương Nghĩa Bình, Nguyễn Thu Giang, Vũ Hồng Hà, Vũ Xuân Tạo
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG VÀ HÌNH THỨC THUỶ CANH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY CẢI KALE (Brassica oleracea L. var. acephala) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Phương Thúy, Khương Thanh Nhàn, Nguyễn Dương Ánh Hồng
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI PHÂN CỰC LÊN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO VÀNG KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Huế, Trần Thị Thực, Lê Tiến Hà
 
T. 229, S. 02 (2024): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ ỔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Như Muội, Huỳnh Nguyễn Thuý Quỳnh, Đoàn Thị Kiều Tiên, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Lê Thanh Phước, Phạm Vũ Nhật
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC VÁT ĐẾN ỨNG SUẤT DƯ VÀ BIẾN DẠNG KHI HÀN GIÁP MỐI HAI TẤM THÉP SS400 BẰNG PHẦN MỀM SYSWELD Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Vũ Văn Khánh, Ngô Mạnh Hà
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CAM SÀNH KHÔNG HẠT LĐ6 TẠI HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Trần Minh Quân, Nguyễn Minh Tuấn, Đào Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thu Hiền
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯA LÊ HAPPY 6 TRONG NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2023 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà, Trương Thị Ánh Tuyết, Tô Mai Toàn
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tần, Trần Nhật Tân, Ngô Thanh Xuân, Lưu Thị Cúc, Nguyễn Thị Yến
 
T. 226, S. 03 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA GOOGLE FORMS ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Quyên, Bùi Ngọc Anh
 
T. 182, S. 06/2 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẾN HIỆU SUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY MẶC BẮC NINH Tóm tắt
Chu Thế Tiệp
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DÁNG THƯỢNG TẦNG ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG VÀ GIẢM LỰC CẢN GIÓ TÁC ĐỘNG LÊN TÀU CHỞ HÀNG SÔNG Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Kha, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Văn Hệ
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC CỦ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐỊA HOÀNG 19 TRỒNG TẠI PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Loan
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HẠT LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ QUANG CỦA HỆ HẠT NANO Fe3O4 Tóm tắt   PDF
Lưu Hữu Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hường, Đỗ Khánh Tùng, Phạm Quang Ngân, Phạm Hồng Nam
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ẢNH HƯỞNG CỦA KHÓ KHĂN VỀ NGÔN NGỮ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM Tóm tắt   PDF
Vũ Kiều Anh
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU XUYÊN KHUNG TẠI QUẢN BẠ, HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Hiếu, Đỗ Văn Bảy, Trần Thế Duy, Đào Văn Núi, Trịnh Văn Vượng
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU GEN POU1F1 VÀ THỨC ĂN BỔ SUNG ĐẾN NĂNG SUẤT THỊT CỦA DÊ ĐỊA PHƯƠNG ĐỊNH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Thuận, Trần Văn Phùng, Phạm Bằng Phương, Bùi Thị Thơm
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LỄ HỘI VU LAN ĐẾN ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Thị Lan Anh
 
701 - 720 trong số 4316 mục << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved