Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 199, S. 06 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LỜI DẪN TƯỜNG MINH CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC ĐẾN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Diêm Thị Thu Thủy
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA LÀM ĐẤT TỐI THIỂU VÀ CHE TỦ ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ VS71 TRÊN ĐẤT DỐC TẠI TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Hoàng Hải Hiếu, Trần Trung Kiên, Đặng Văn Minh
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ CHẾ ĐỘ TƯỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM5451 TRÊN ĐẤT XÂM NHẬP MẶN TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bo, Mai Thị Ngọc Hương
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG THỊT LỢN VÀ GIA CẦM TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Lan, Dương Văn Sơn, Đoàn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Đức Quang
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA LO ÂU TRƯỚC MỔ ĐẾN SỰ HỒI PHỤC CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Sơn
 
T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MÒN DỤNG CỤ CẮT ĐẾN RUNG ĐỘNG KHI TIỆN Tóm tắt   PDF
Lê Thái Sơn, Lương Hải Chung, Nguyễn Bá Thuận
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH ĐỘ NHỚT RỐI LÊN MÔ PHỎNG DÒNG XÂM THỰC TRONG NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ CAO Tóm tắt   PDF
Lê Đình Anh, Nguyễn Hoàng Quân, Ngô Ích Long, Trương Văn Thuận, Trương Việt Anh
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN VÀ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ NẢY MẦM HẠT, BIỆT HÓA VÀ TÁI SINH CHỒI LAN HÀI ĐỐM (Paphiopedilum concolor Lindl. Pfitz) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan, Nguyễn Quốc Khánh, Đỗ Tiến Phát
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MUỐI ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY GIỌT BĂNG (Mesembryanthemum crystallinum) TRỒNG BẰNG KỸ THUẬT THỦY CANH HỒI LƯU Tóm tắt   PDF
Trần Quang Dần, Phạm Công Anh
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LILY ROBINA TẠI HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân, Đào Thị Thanh Huyền
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT BỔ SUNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopis Javanica (Blume) Hook.F.) IN VITRO Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hà, Nguyễn Thị Tâm
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ HOA VÀNG GIAI ĐOẠN CÂY CON NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu Huyền, Hoàng Kim Diệu
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHÈ VỪA VÀ NHỎ TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hằng
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, SẮC TỐ QUANG HỢP VÀ HOẠT ĐỘ ENZYM CATALASE Ở CÂY LAN MOKARA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Thị Nụ, Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Đính
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LƯỢNG DỊCH CHUYỂN TÂM CHI TIẾT KHI MÀI VÔ TÂM CHẠY DAO HƯỚNG KÍNH Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Mãn, Đỗ Đức Trung
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ CHUYỂN GEN CodA VÀO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22 Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Dũng, Tạ Thị Đông, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Mậu
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SỰ NHIỄM BẨN VỎ TRỨNG VỊT TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TẠI TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Võ Văn Hùng
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA COMPOZIT Cu-TiC Tóm tắt   PDF
Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN PARACOCCUS SP. P23-7 PHÂN HỦY HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU PROPOXUR PHÂN LẬP TỪ NỀN ĐẤT BẢO QUẢN HÀNH TÍM TẠI VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thị Anh Thư
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA TAN SILIC VÀ MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÙN Ở TỈNH SÓC TRĂNG Tóm tắt   PDF
Đào Thị The, Nguyễn Khởi Nghĩa
 
721 - 740 trong số 4316 mục << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved