Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY KẾ SỮA (Silybum marianum (L.) Gaernt) TRỒNG TẠI PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Loan
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hải, Hoàng Thị Thu Hằng
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NHẢ CHẬM TỚI NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CHÈ KINH DOANH TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan, Nguyễn Thu Hương
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ DẠNG LỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÚC HOA VÀNG (Chrysanthemum indicum L.) TRỒNG TẠI PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Loan
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI NHẢ CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DƯA CHUỘT TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Hà Xuân Linh, Trần Quốc Toàn
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN ĐẾN HÀM LƯỢNG DẦU GẠO CỦA MẪU GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG THU THẬP Ở TỈNH SƠN LA (VIỆT NAM) VÀ LUONGNAMTHA (LÀO) Tóm tắt   PDF
Vì Thị Xuân Thủy, Nguyễn Hoàng Phương
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO ĐẾN THỜI GIAN GIA CÔNG KHI PHAY BỀ MẶT 3D SỬ DỤNG DAO PHAY ĐẦU CẦU Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Như Nguyệt, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thuận
 
T. 177, S. 01 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỒN THUỐC MỘC MIẾT TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Hoàng Thị Cúc, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG LẠNH ĐẾN SỰ CHUYỂN BIẾN TỔ CHỨC CACBIT TRONG THÉP SKD11 SAU KHI TÔI Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Khánh, Trần Thị Mai, Nguyễn Xuân Trường
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRG TRÊN ROBOT CHUỖI VÀ ROBOT SONG SONG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Thủy, Phạm Thành Long, Vũ Thu Hà
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG ĐẾN CÁC HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ NƯỚC UỐNG TÍA TÔ BỔ SUNG THẢO MỘC Tóm tắt   PDF
Dương Nhật Anh, Nguyễn Trí Yến Chi, Huỳnh Ngọc Như Ý, Nguyễn Việt Khoa
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KẾT HỢP GA3 VỚI ABA ĐẾN SỰ TÁI SINH CHỒI TỪ MÔ SẸO GIỐNG KHOAI LANG CHIÊM DÂU Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHA TẠP Co ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ TỪ CỦA CÁC NANO TINH THỂ Zn1-xCoxSe Tóm tắt   PDF
Khổng Cát Cương, Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư, Lò Ngọc Dũng, Đỗ Thị Bích, Bùi Thanh Thanh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA Sr LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA VẬT LIỆU Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Đinh Chí Linh, Nguyễn Văn Đăng, Vũ Đình Lãm, Trần Đăng Thành
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị Quỳnh
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ ACRYLIC/ MELAMINE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ ACRYLIC- MELAMIN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trung Thành
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT TỎI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT MINH DƯ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Út, Phan Thu Hương
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CANXI TRONG THỨC ĂN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT, HÀM LƯỢNG CANXI HUYẾT THANH VÀ XƯƠNG CHÀY GÀ BROILER Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn Thị Bích Đào, Đinh Thị Huế, Phùng Thị Hằng
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NPK TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ SỰ RA HOA CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) Tóm tắt   PDF
Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ NGUỘI ĐẾN TỔ CHỨC CỦA HỢP KIM ADC12 TẠO MẦM SƠ BỘ TRÊN MÁNG NGHIÊNG LÀM NGUỘI Tóm tắt   PDF
Lê Minh Đức, Nguyễn Hồng Hải
 
781 - 800 trong số 4442 mục << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved