Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC ÁP DỤNG ỨNG DỤNG QUILLBOT NHẰM CẢI THIỆN KỸ NĂNG TÁI DIỄN ĐẠT TRONG VIẾT BÀI LUẬN HỌC THUẬT ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Văn Hiếu, Hoàng Mai Huy, Cù Thị Thanh Hằng
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾT HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO LỚP HỌC ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG NGHE TOEIC CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF (English)
Lường Hạnh Ngân
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG CHO VIỆC GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Lê Hoàn, Nguyễn Quỳnh Anh, Phạm Nhất Linh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN VÙNG KHÔNG GIAN CHO MÔ PHỎNG KHÓI TRONG THỰC TẠI ẢO Tóm tắt   PDF
Lê Sơn Thái, Lương Thị Ngọc Hà, Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đinh Xuân Lâm
 
T. 229, S. 03 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TRANH BIỆN ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 10 Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Phạm Thị Nương
 
T. 228, S. 03 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH) ÁP DỤNG LÝ THUYẾT VỀ LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VIỆC DẠY ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF (English)
Lường Hạnh Ngân
 
T. 228, S. 03 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH) ÁP DỤNG LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nông Thị Hiền Hương, Thiều Ngọc Hưng
 
T. 229, S. 04 (2024): KHOA HỌC GIÁO DỤC ÁP DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 11 (PHẦN PHÁP LUẬT) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Lê Nguyễn Vân An
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hà Phương
 
T. 226, S. 03 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ÁP DỤNG PHẦN MỀM QUIZLET NHẰM TẠO NÊN SỰ TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI HỌC TRONG VIỆC HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hạnh Hồng, Nguyễn Trọng Du
 
T. 227, S. 06 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẢO NGƯỢC CHO MỘT LỚP DỊCH ANH VIỆT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Kiều Thu
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BACKSEPPING VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ CHẠY THẲNG (TUYẾN TÍNH) XOAY CHIỀU BA PHA KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU Tóm tắt   PDF
Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Thị Hương
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN NGHIÊN CỨU NỨT, SỤT ĐẤT KHU VỰC HUYỆN KỲ SƠN- TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Đạt, Lại Hợp Phòng, Dương Thị Ninh, Phạm Ngọc Kiên
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP DỤNG THUẬT TOÁN K-MEANS TRONG LOẠI BỎ DỮ LIỆU NGOẠI LỆ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT PHÂN LOẠI CÁC BỆNH VỀ LÁ LÚA SỬ DỤNG MÔ HÌNH MOBILENETV3 Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Mai Phương
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ÁP DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC Aucuba robusta W. P. Fang & T. P. Soong (Aucubaceae): MỘT LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Trần Đức Bình, Nguyễn Thị Vân, Trần Thế Bách, Sỹ Danh Thường, Bùi Hồng Quang
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ƯỚC LƯỢNG ĐỘ SÂU NGẬP LỤT Ở TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM TRONG TRẬN LŨ LỊCH SỬ NĂM 2020 SỬ DỤNG ẢNH SENTINEL-1A Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hùng An, Nguyễn Tiến Phát, Vũ Duy Đông, Mai Quốc Khánh
 
T. 229, S. 03 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ƯỚC LƯỢNG MỨC GIÁ SẴN LÒNG TRẢ CỦA SINH VIÊN CHO TÚI TÁI SỬ DỤNG – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Thương, Nguyễn Thu Thảo, Hà Thị Minh Huệ
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG MIỀN HẤP DẪN CHO HỆ Ô-TÔ-NÔM BẰNG HÀM LYAPUNOV LIÊN TỤC, AFFINE TỪNG MẢNH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Huê, Đinh Văn Tiệp
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG SoC CỦA PIN LITHIUM-ION SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU HỒI QUY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vĩnh Thụy, Nguyễn Văn Chí
 
841 - 860 trong số 4442 mục << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved