Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “ĐỊA GIỚI LONG AN” ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1859 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Đảo
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “ĐỊA GIỚI LONG AN” TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1875 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Đảo
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO” – TÁC PHẨM BẮT BUỘC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN 2018: ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI Tóm tắt   PDF
Dương Thu Hằng, Mạc Thị Yến Nga
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “CÂU CHUYỆN ẨM THỰC” TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Suối Linh
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “TỨ GIÁC KIM CƯƠNG” (MỸ, NHẬT BẢN, ẤN ĐỘ, AUSTRALIA) TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
Hoàng Xuân Trường, Mã Thị Mạo
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “THIÊNG HÓA” - YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH LUẬT TỤC Tóm tắt   PDF
Lưu Bình Dương, Nguyễn Văn Tiến
 
T. 229, S. 03 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ “TRUYỆN KIỀU” – SỰ LỰA CHỌN GIÁ TRỊ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Văn Hóa
 
T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC CHỦNG VI KHUẨN Aeromonas hydrophila PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Quách Văn Cao Thi, Trần Quốc Dũng, Từ Thanh Dung
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG KHU HỆ LƯỠNG CƯ - BÒ SÁT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Nông, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Hoàng Quý Nhân
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Tùng
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG, TỈNH GIA LAI Tóm tắt   PDF
Trịnh Ngọc Hiệp, Trần Đức Bình, Sỹ Danh Thường, Bùi Hồng Quang
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lương Minh Ngọc
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC DAO Ở XÃ ĐƯỜNG HỒNG, HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Mùi Dấu
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ CÂY CÓ ĐỘC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG NÚI TAM ĐẢO Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tâm, Nguyễn Thế Cường, Mai Thanh Hòa
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ NGỌC LAN (MAGNOLIACEAE) TẠI TỈNH SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thúy Lan
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Phạm Thị Thanh Vân, Phạm Thế Việt
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Bùi Minh Hồng, Ngô Thị Huyền
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐA DẠNG THU NHẬP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI TRÀ VINH Tóm tắt   PDF
Lê Trúc Linh
 
121 - 140 trong số 4316 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved