Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 15 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) GIẢI PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN DỰA TRÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ CỦA CÔNG VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - SƯƠNG MÙ Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Xuân, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DDoS TRONG MẠNG ĐỊNH NGHĨA MỀM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngà, Bùi Thu Giang
 
T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thùy Dung
 
T. 196, S. 03 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Phùng Quân
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hạnh Lâm, Nguyễn Danh Nam
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thanh Tâm, Hồ Lương Xinh, Dương Hồng Hải, Hồ Lương Nhật Vinh, Lê Thanh Liêm
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO J02 THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Dương Thị Thu Hoài, Lương Trung Sơn, Nguyễn Văn Tâm, Cù Ngọc Bắc
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ BỀN VỮNG RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Ở TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Trần Viết Khanh, Vũ Thị Bích Hoàn, Nguyễn Thành Trung
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH LẠI BĂNG TẦN GSM 900MHZ CHO MẠNG 5G TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Quang, Nguyễn Huy Ánh
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Thị Thu Huyền
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP TÙY BIẾN HÀM DẪN XUẤT KHÓA SCRYPT NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN CHO BẢO MẬT DỮ LIỆU LƯU TRỮ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghị, Đỗ Quang Trung, Vũ Bá Linh
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NHÀ Ở VÙNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức, Ngô Thị Thu Huyền, Nguyễn Xuân Thành
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Bích Hồng
 
T. 201, S. 08 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LAO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thị Vân, La Quý Dương
 
T. 196, S. 03 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP TRONG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Hà
 
T. 225, S. 15 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Đỗ Thùy Ninh, Đàm Thanh Thủy, Bùi Thị Minh Hà
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Văn Huân, Trần Thu Phương, Đào Thế Huy
 
T. 203, S. 10 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NHIỄU NGOẠI LAI TRONG KHÔI PHỤC ẢNH MỜ KHI CAMERA BỊ RUNG LẮC Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Quang Thi, Trần Công Mạnh, Nguyễn Thế Tiến, Nguyễn Xuân Phục
 
1401 - 1420 trong số 4316 mục << < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved