Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 182, S. 06/1 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC CỦA PHỤ NỮ LÀ DOANH NHÂN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠI HÀ NỘI Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hương
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Thị Doan
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ PHƯỜNG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Bích Thủy
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỘNG LỰC VÀ CẢN TRỞ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thảo
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG TỪ NĂNG NGUYỆN “HUI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Nguyệt Thắng
 
T. 227, S. 04 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH) ĐỒN RẠCH CÁT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Hà Triệu Huy
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỒNG DAO VÀ TRÒ CHƠI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lèng Thị Lan
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NHẤT THỨC POHOZAEV CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC SUY BIẾN VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Đầu Thị Thu
 
T. 225, S. 04 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI DẠY HỌC CÁC MÔN KINH TẾ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Kiều
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thanh Tuyền
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC KINH TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN THỐNG KÊ TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Thị Ngọc Hà, Bùi Linh Phượng
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ VỚI BẢO TÀNG ẢO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF (English)
Mai Văn Nam
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TÂM LÍ HỌC Ở KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Lê Thị Quỳnh Trang
 
T. 225, S. 04 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hương
 
T. 229, S. 03 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN PHÙ HỢP VỚI SINH VIÊN THẾ HỆ MỚI Tóm tắt   PDF
Trương Văn An
 
T. 227, S. 17 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ ÁN LÀM BÀI TẬP VÀ TÔ MÀU CÁC CÂU CẢI THIỆN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Ngọc Oanh
 
161 - 180 trong số 4316 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved