ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÌNH TỰ VÙNG ITS PHÂN LẬP TỪ CÂY BẢY LÁ MỘT HOA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Tạ Thị Thu Thương, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phương pháp phân loại học phân tử được xây dựng dựa trên sự nhận biết các gen đặc hữu của các taxon sinh vật và các kỹ thuật dựa trên phân tích DNA là phương pháp có hiệu quả cao trong việc định loại và giám định loài. Hiện nay, trình tự vùng ITS của nhân tế bào được xem là một chỉ thị phân tử hữu ích để đánh giá sự phát sinh và mối quan hệ di truyền của các loài thực vật bậc cao. Bài báo này trình bày kết quả sử dụng trình tự vùng ITS để định loại mẫu cây Bảy lá một hoa thu thập tại Lào Cai. Vùng ITS phân lập từ cây Bảy lá một hoa thu thập tại Sapa, Lào Cai có kích thước 676 bp và cây Bảy lá một hoa ở Lào Cai có quan hệ gần nhất với loài Paris vietnamensis, với độ tương đồng đạt 99%. Mẫu cây Bảy lá một hoa thu tại Sapa, Lào Cai thuộc loài Paris vietnamensis.


Từ khóa


chỉ thị DNA, giám định loài, Paris, Paris vietnamensis, vùng ITS

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved