Thông báo

Kết quả rà soát đánh giá các tạp chí ACI

 

Ngày 25/7/2023, Hệ thống chỉ mục tạp chí Đông Nam Á (ACI) đã thông báo kết quả rà soát, đánh giá lại các tạp chí đã được chỉ mục trong Hệ thống ACI. Sau rà soát 661 tạp chí đã được chấp nhận chỉ mục trước đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên là một trong số 405 tạp chí đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, và được tiếp tục chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn ACI. Xin chúc mừng Tạp chí và các tác giả.

Xem thông tin chi tiết tại đây: LINK.

 
Đã đăng: 2023-08-03 Chi tiết...
 

Định danh DOI cho các bài báo

 

Từ số 6, tập 226 trở đi, mọi bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN sẽ được gán DOI (mã định danh đối tượng số).

 
Đã đăng: 2021-07-23 Chi tiết...
 

Bài báo xuất bản trong năm 2020 được chỉ mục trong ACI

 
Các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên từ tháng 01/2020 (Tập 225, số 1) trở đi đã được lập chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI).  
Đã đăng: 2021-05-17 Chi tiết...
 

Quy định mới về viết bài gửi đăng

 
Từ tháng 01/2021, Tạp chí sẽ áp dụng định dạng mới. Một số quy định chi tiết hơn cũng được cập nhật trong file hướng dẫn kèm Template. Vui lòng tải về tại đây.  
Đã đăng: 2020-12-30 Chi tiết...
 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên chính thức gia nhập ACI

 
Tại phiên họp Hội đồng xét duyệt của tổ chức “Trích dẫn Đông Nam Á” tháng 10/2020, tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology) đã chính thức được lập chỉ mục trong ASEAN Citation Index (ACI).  
Đã đăng: 2020-11-17 Chi tiết...
 

Mã số ISSN mở rộng

 

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology) đã được cấp bổ sung mã số ISSN. Mã số ISSN mới 2734-9098, được liên kết với mã số cũ 1859-2171, dành cho các thông tin bằng tiếng Anh.

 
Đã đăng: 2020-06-26 Chi tiết...
 

Kế hoạch xuất bản 2020

 
Kế hoạch xuất bản năm 2020  
Đã đăng: 2020-01-16 Chi tiết...
 

Ký hiệu Tập và Số tạp chí từ năm 2020

 
Từ năm 2020, Tạp chí sẽ thay đổi cách đánh số Tập (Volume) và Số (Issue). Mỗi năm chỉ dùng một (01) ký hiệu Tập (Volume). Ký hiệu tập gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 2, kèm theo hai số cuối ký hiệu số thứ tự của tập, chính là số năm đã xuất bản Tạp chí.  Các số (Issue) của mỗi Tập sẽ được ký hiệu theo số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 01. Ký hiệu tập cho năm 2020 là tập 225.  
Đã đăng: 2019-10-23 Chi tiết...
 

Mời nhận bản in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

 
Mời các tác giả đến Văn phòng Tòa soạn nhận bản in các số đã phát hành. Theo quy định, nhóm tác giả của mỗi bài báo được nhận một bản in (báo biếu) của số tạp chí có bài báo. Tác giả ở xa có thể ủy thác chuyển phát bưu phẩm.  
Đã đăng: 2019-10-07 Chi tiết...
 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN trên các hệ thống chỉ mục quốc gia và quốc tế

 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên đã được chỉ mục trên các hệ thống Google ScholarCrossrefPKP IndexVJOL.  
Đã đăng: 2019-07-29 Chi tiết...
 

Thay đổi thông tin ngày xuất bản trên bài báo

 

Để phù hợp với thể thức xuất bản trực tuyến mới, kể từ tháng 7/2019, thông tin “Ngày duyệt đăng” trên bài báo sẽ được thay bằng “Ngày đăng”. 

 
Đã đăng: 2019-07-17 Chi tiết...
 

Tài liệu Hội thảo tập huấn Khai thác phần mềm quản lý và website

 
Các báo cáo tại Hội thảo tập huấn Khai thác phần mềm quản lý và website Tạp chí...  
Đã đăng: 2019-06-12 Chi tiết...
 

Mã số e-ISSN và xuất bản trực tuyến từ tháng 6-2019

 
Từ tháng 6/2019, các bài báo sẽ được xuất bản trực tuyến ngay sau khi được duyệt đăng.  
Đã đăng: 2019-06-06 Chi tiết...
 

Bài báo đăng trên Tạp chí trong cơ sở dữ liệu Crossref (24-5-2019)

 
Danh mục các bài báo được gán mã định danh quốc tế DOI và tham gia cơ sở dữ liệu chỉ mục quốc tế Crossref...  
Đã đăng: 2019-05-24 Chi tiết...
 

Mã định danh số quốc tế DOI cho các bài báo tiếng Anh của Tạp chí

 

Các bài báo đăng trên hai chuyên san đặc biệt xuất bản bằng tiếng Anh sẽ được cấp mã định danh DOI và được lập chỉ mục trong hệ thống quốc tế Crossref (https://www.crossref.org).

 
Đã đăng: 2019-04-22 Chi tiết...
 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên tham gia PKP Index và VJOL

 
Trong lộ trình nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế, Tạp chí đã chính thức tham gia Hệ thống trích dẫn PKP Index và Hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL).  
Đã đăng: 2019-04-15 Chi tiết...
 

Triển khai hệ thống Quản lý và Xuất bản trực tuyến

 
Từ ngày 01/3/2019, toàn bộ các chức năng nhận bài, phản biện, phản hồi nhận xét, theo dõi tiến trình bình duyệt… sẽ được thực hiện trực tuyến.  
Đã đăng: 2019-03-03 Chi tiết...
 

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI TRỰC TUYẾN

 

Hướng dẫn tác giả đăng ký, đăng nhập và nộp bài trực tuyến.

 
Đã đăng: 2019-03-02 Chi tiết...
 
1 - 18 trong số 18 mục
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved