YẾU TỐ ĐỘC LỰC VÀ TÍNH MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở VỊT NUÔI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, BẮC GIANG | Bình | TNU Journal of Science and Technology

YẾU TỐ ĐỘC LỰC VÀ TÍNH MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở VỊT NUÔI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, BẮC GIANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/10/17

Các tác giả

1. Đặng Xuân Bình Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Ngân, Chi cục Thú ý Bắc Giang

Tóm tắt


Đã khảo sát tình hình nhiễm vi khuẩn Salmonella và bệnh phó thương hàn ở vịt nuôi tại 5 xã, 9 trại, 3060 vịt ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong hai năm 2015-2016, kết quả thu được cho thấy:

Bệnh do Salmonella ở vịt (vịt và ngan) chiếm tỉ lệ 100% (theo trại) và 11,63% (theo đàn); tỉ lệ nhiễm Salmonella ở vịt Bắc Kinh chiếm tỉ lệ 20,00%; vịt siêu trứng 18,88%;vịt Cỏ 11,11%; ngan 1,11%. Salmonella nhiễm trên trứng vịt Cỏ chiếm 8,33%; trứng vịt Bắc Kinh chiếm tỉ lệ cao nhất 13,88%, vịt siêu trứng chiếm 11,11%.

Salmonella enteritidis chiếm 14,09%; Salmonella typhimurium chiếm 14,75%; Salmonella anatum chiếm 12,13%; Salmonella montevideo chiếm 8,52%; Salmonella heidelberg chiếm 8,19%; Salmonella indiana chiếm 6,88%; Salmonella orion chiếm 7,54%; Salmonella senftenberg chiếm 13,77%.

Salmonella phân lập được mang gene sản sinh Stn chiếm 82,60% đến 95,34%, fimA từ 56,52% đến 83,72%, InvA chiếm từ34,78% đến 68,88%; mẫn cảm mạnh với nalidixic acid, ceftazidime, ciprofloxacin, rifampicin, spectinomycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, nitrofurantoin; đã kháng lại các kháng sinh này ở các mức độ khác nhau, chiếm tỉ lệ cao nhất là kanamycin, colistin, neomycin.


Từ khóa


Salmonella, vi khuẩn, độc tố đường ruột, độc lực, vịt.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved