XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ CHẤM ĐIỂM CÁN BỘ TẠI SỞ GIAO DỊCH VIETCOMBANK | Anh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ CHẤM ĐIỂM CÁN BỘ TẠI SỞ GIAO DỊCH VIETCOMBANK

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lan Anh Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nông Thị Vân Thảo, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên

Tóm tắt


Tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên trong hệ thống ngân hàng nói chung và tại Sở giao dịch (SGD) ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng bao gồm 2 phần: Lương cơ bản (V1.01) và lương kinh doanh (V1.02). “Hệ thống hỗ trợ quản lý chấm điểmcán bộ tại SGDVietcombank” được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trong đánh giá chất lượng công việc của cán bộ, nhân viên trong SGD Vietcombank. Hệ thống gồm 3 chức năng chính là quản lý điểm cán bộ để bình xét chi trả lương công việc, quản lý điểm thanh toán viên/giao dịch viên và quản lý huy động vốn. Hệ thống được thiết kế và cài đặt mặc định phân quyền theo chức vụ của cán bộ trong đơn vị. Trong giới hạn bài viết, nhóm tác giả muốn giới thiệu đến bạn đọc chức năng quản lý chấm điểm cán bộ tại SGD Vietcombank.


Từ khóa


Hệ thống hỗ trợ quản lý chấm điểm, quản lý điểm cán bộ, quản lý điểm giao dịch viên, Sở giao dịch (SGD), Vietcombank

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved