ĐÁNH GIÁ NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THAN SINH HỌC (BIOCHAR) VÀ TRO BAY VÀ NHU CẦU XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOAI NẶNG DO KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN | Minh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THAN SINH HỌC (BIOCHAR) VÀ TRO BAY VÀ NHU CẦU XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOAI NẶNG DO KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Đặng Văn Minh Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Dương Thị Minh Hòa, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Văn Hữu Tập, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
4. Mai Thị Lan Anh, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Nhật Hiếu, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên,

Tóm tắt


Mục tiêu chính của nghiên cứu này là điều tra thực trạng nguồn nguyên liệu, phát sinh và thành phần của than sinh học cũng như nguồn tro bay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguồn nguyên liệu rơm rạ của tỉnh Thái Nguyên ước tính là 360807 tấn/năm có thể sản xuất 108242 tấn than sinh học. Lượng tro bay điều tra tại 2 nhà máy nhiệt điện lớn của Thái Nguyên ước tính 312617 tấn/năm. Than sinh học sản xuất từ rơm rạ và tro bay tại Thái Nguyên đều co tính kiềm cao, độ dẫn điện lớn >1990 µS/cm, Eh cao,  đặc biệt có hàm lượng kim loại nặng rất thấp,  đáp ứng tiêu chuẩn để xử lý kim loại nặng trong đất. Nghiên cứu cũng  xác định được thực trạng diện tích và mức độ ô nhiễm của đất do khai khoáng. Đánh giá tiềm năng cao của việc sử dụng các vật liệu này để xử lý kim loại nặng trong đất ô nhiễm do khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Từ khóa


than sinh học, tro bay, rơm rạ, Đất sau khai thác khoáng sản, kim loại nặng, ô nhiễm đất

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved