ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬN DẠNG TÍN HIỆU ĐIỆN TIM | Nam | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬN DẠNG TÍN HIỆU ĐIỆN TIM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Phạm Văn Nam Email to author, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Thị Lan Hương, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Trần Hoài Linh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Bài báo sẽ trình bày một giải pháp nâng cao chất lượng nhận dạng tín hiệu điện tim ECG (ElectroCardioGraphy). Hướng nghiên cứu chính của bài báo là sử dụng cây quyết định nhị phân (Binary Decision Tree) để tổng hợp kết quả của ba mô hình đơn, đó là các mạng nơ-rôn kinh điển MLP (Multi Layer Perceptron), mạng nơ-ron logic mờ TSK (Takaga-Sugeno-Kang) và máy vectơ hỗ trợ SVM (Support Vector Machines) để cải thiện độ chính xác và chất lượng của kết quả nhận dạng. Sử dụng các hàm cơ sở Hermite (Hermite Basis Functions) để khai triển phức bộ QRS làm vector đặc trưng của tín hiệu và sử dụng thêm hai đặc tính về thời gian là khoảng cách giữa hai đỉnh R liên tiếp, giá trị trung bình của 10 khoảng cách R-R cuối cùng. Giải pháp đã được thử nghiệm trên bộ các số liệu mẫu lấy từ CSDL MIT-BIH (Massachusetts Institute of Technology, Boston’s Beth Israel Hospital). Cuối cùng bài báo đề xuất ý tưởng thiết kế và chế tạo thiết bị đo có tích hợp chức năng nhận dạng tín hiệu điện tim, chương trình nhận dạng của thiết bị sử dụng giải pháp đã xây dựng được và áp dụng các công nghệ IC tiên tiến như FPAA và ARM để thiết kế phần cứng, tốc độ xử lý đáp ứng thời gian thực.


Từ khóa


Mạng nơrôn, MLP, TSK, SVM, Hệ thống tích hợp, Cây quyết định, Hàm cơ sở Hermite, Tín hiệu điện tim ECG, IC FPAA, IC ARM

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved