NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐO GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH | Thơ | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐO GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Lê Văn Thơ Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Kiều Hưng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt


Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đo GPS đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính đã làm rõ được ảnh hưởng của tham số đo tới kết quả đo GPS động thời gian thực và khả năng ứng dụng phương pháp đo GPS động thời gian thực trong đo đạc địa chính. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật đo GPS động thời gian thực trong đo đạc địa chính.

Các kết quả của đề tài đã tạo ra cơ sở khoa học giúp cho các đơn vị sản xuất đưa phương pháp đo GPS động thời gian thực vào công tác phát triển lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ lớn.


Từ khóa


GPS, Đo đạc, Địa chính, Trắc địa, Bản đồ.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved