CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU GỐM ĐA TINH THỂ Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 | Xuân | TNU Journal of Science and Technology

CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU GỐM ĐA TINH THỂ Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Chu Thị Anh Xuân Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Trường Thọ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Đăng, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


 

Vật liệu đa pha điện từ Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Kết quả phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X cho thấy vật liệu đồng tồn tại hai pha cấu trúc là R3c rhombohedral và Imma orthorhombic. Phương pháp phân tích cấu trúc Rietveld được sử dụng để xác định các tham số cấu trúc như hằng số mạng, góc liên kết Fe – O – Fe, và độ dài liên kết Fe – O. Kết quả đo đường cong từ trễ cho thấy vật liệu có tính chất sắt từ yếu ở nhiệt độ phòng. Sự đồng tồn tại và cạnh tranh của hai pha cấu trúc ảnh hưởng mạnh lên tính chất từ của vật liệu. Đặc biệt, chúng tôi quan sát thấy hiện tượng đường cong từ trễ bị dịch theo trục từ độ (hiệu ứng trao đổi hiệu dịch). Theo chúng tôi, hiệu ứng này có nguồn gốc bởi tương tác từ tại vùng biên pha cấu trúc.


Từ khóa


BiFeO3, Cấu trúc tinh thể, Tính chất từ, Vật liệu đa pha điện từ; đa pha cấu trúc.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved