NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHANH ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH KHI PHANH | Tuân | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHANH ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH KHI PHANH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

Nguyễn Khắc Tuân Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trên ô tô điện và ô tô lai điện, hệ thống phanh tái sinh được sử dụng nhằm tận dụng động năng của quá trình phanh để biến đổi thành điện năng và sử dụng lại khi cần thiết. Bài báo này đã xây dựng được một mô hình tính toán các thông số của quá trình phanh cho phép nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phanh đến năng lượng tái sinh khi phanh trên ô tô điện và ô tô lai điện. Đồng thời, nhờ sự trợ giúp của phần mềm Matlab, bài báo đã đưa ra một số kết quả mô phỏng công suất và năng lượng tái sinh khi phanh ở các gia tốc phanh khác nhau trên ô tô lai điện có cầu trước chủ động.


Từ khóa


Ô tô điện, ô tô lai điện, năng lượng, động năng, phanh tái sinh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved