NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LANG THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHO VÙNG ĐẤT BÃI VEN SÔNG HỒNG | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LANG THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHO VÙNG ĐẤT BÃI VEN SÔNG HỒNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

Nguyễn Quang Hùng Email to author, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ

Tóm tắt


Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của 7 giống khoai lang. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống có hình dạng thân chủ yếu là dạng thân nửa đứng và bò lan, màu sắc thân từ xanh nhạt đến tím. Màu sắc lá trưởng thành chủ yếu là màu xanh, ngoại trừ giống KL5 có màu sắc thân và màu sắc lá non từ tím nhạt đến tím đậm. Có 3 hình dạng lá chính là dạng hình tim, xẻ thùy sâu, bầu dục. Hầu hết các giống theo dõi đều bị sâu đục dây và bọ hà gây hại ở mức trung bình, trong đó các giống bị gây hại nặng hơn như KB1, KL5. Nhóm giống có năng suất củ thực thu đạt khá cao như: KL20-209, KL5, Hoàng Long (9,28 – 10,45 tấn/ha trong vụ xuân và 12,18 -14,32 tấn/ha trong vụ Đông). Nhóm giống có năng suất trung bình như KLC266, KLC3 (9,15–  9,77 tấn/ha vụ xuân và 11,34 -12,18 tấn/ha trong vụ Thu Đông). Giống HL491 có năng suất thực thu củ thấp nhất đạt 7,32 tấn/ha vụ xuân và 9,24 tấn trong vụ Thu Đông. Các giống thích hợp với ăn tươi gồm giống KLC266, KLC3, và Hoàng Long Đồng Thái; sản xuất hàng hóa với mục đích chế biến nên sử dụng giống KL20-209.


Từ khóa


Khoai lang, sản xuất hàng hóa, đất bãi ven sông Hồng, năng suất, phát triển

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved