THỰC TRẠNG GIẾT MỔ VÀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ LỢN TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN | Công | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG GIẾT MỔ VÀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ LỢN TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. La Văn Công Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phan Thị Hồng Phúc, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Trường Nam, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Lạng Sơn

Tóm tắt


Điều tra thực trạng giết mổ và kiểm soát giết mổ lợn tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, kết quả cho thấy: Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 65 cơ sở giết mổ, các cơ sở đều do tư nhân sở hữu. Không đảm bảo yêu cầu theo quy định. Tổng số cơ sở được đánh giá xếp loại là 48 cơ sở, trong đó, không có cơ sở xếp loại A, 39 cơ sở xếp loại B chiếm 81,25% và 9 cơ sở xếp loại C, chiếm 18,75%. Tất cả các cơ sở giết mổ trên bệ, sàn nhỏ hơn 60 cm. Có 29 cơ sở có thùng kín vận chuyển, 36 cơ sở sử dụng phương tiện khác vận chuyển. Trên địa bàn thành phố có 97/124 quầy bán thịt lợn được kiểm soát. Có 25/65 cơ sở được kiểm soát giết mổ. Có 57 cơ sở công suất giết mổ dưới 5 con/ngày, chiếm tỷ lệ 87,69%. Số lượng giết mổ trung bình 45.090 con/năm. 100% cơ sở giết mổ có thiết kế xây dựng đơn giản. Nguồn nước sử dụng trong giết mổ chưa được đánh giá hàng năm. Có 49 cơ sở thực hiện không thường xuyên công tác vệ sinh tiêu độc. 65 cơ sở có hầm chứa, hố sinh học để xử lý nước thải, các chất thải rắn đều được thu gom chuyển đi xử lý, các hầm chứa, hố sinh học xử lý nước thải còn mang tính hình thức đối phó, quá tải. Nước sử dụng tại cơ sở giết mổ không đạt tiêu chuẩn về Coliforms tổng số và Coliforms chịu nhiệt theo quy chuẩn Việt Nam.


Từ khóa


Lợn, kiểm soát, giết mổ, cơ sở, Lạng Sơn.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved