TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CHÓ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH XÁ THÚ Y CỘNG ĐỒNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CHÓ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH XÁ THÚ Y CỘNG ĐỒNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Trần Nhật Thắng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Diệu Thùy, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Thị Lan Phương, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu các bệnh phổ biến trên chó đến khám tại bệnh xá Thú y cộng đồng, Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên cho thấy: Tỷ lệ chó nuôi mắc các bệnh nội khoa nhiều nhất chiếm 33,85% tiếp đến là bệnh truyền nhiễm chiếm 22,57%; bệnh ngoại khoa chiếm 20,62%, bệnh ký sinh trùng chiếm 14,79%, bệnh Sản khoa chiếm tỷ lệ ít nhất 8,17%; Tỷ lệ các giống chó nội mắc bệnh ít hơn so với các giống chó ngoại (40,86% so với 59,14%); chó dưới 2 năm tuổi mắc bệnh cao nhất chiếm tỷ lệ là 55,64%, chó mắc bệnh cao nhất vào mùa Đông chiếm tỷ lệ 33,85%, tính biệt không ảnh hưởng đến khả năng mắc bệnh ở chó. Hầu hết chó đều khỏi bệnh khi áp dụng các phác đồ điều trị tại bệnh xá Thú y cộng đồng, Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên.


Từ khóa


Chó, bệnh nội khoa, tính biệt, tuổi, phác đồ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved