CHUYỂN GEN ZmDEF1 VÀO GIỐNG NGÔ ĐỊA PHƯƠNG SI MA CAI THÔNG QUA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS | Khang | TNU Journal of Science and Technology

CHUYỂN GEN ZmDEF1 VÀO GIỐNG NGÔ ĐỊA PHƯƠNG SI MA CAI THÔNG QUA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Hoàng Thị Huệ Khang Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Minh Thúy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Trần Thị Hồng, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Vì Thị Xuân Thủy, Trường Đại học Tây Bắc
5. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Defensin thực vật là protein đa chức năng, có khả năng ức chế quá trình dịch mã, ảnh hưởng đến chức năng của kênh màng, làm suy yếu vi sinh vật, tăng cường khả năng chống chịu kẽm, làm thay đổi trạng thái oxi hoá khử của ascorbic acid và đặc biệt ức chế hoạt động α-amylase của ruột côn trùng. Bài báo này trình bày kết quả chuyển gen ZmDEF1 (defensin1) phân lập từ cây ngô địa phương có khả năng kháng mọt cao vào giống ngô Si Ma Cai. Kết quả 3 lần biến nạp gen ZmDEF1 vào 90 phôi ngô non thu được 15 chồi, có 8 chồi ra rễ và 5 cây trồng trong nhà lưới. Kiểm tra sự có mặt của gen chuyển trong 5 cây chuyển gen bằng kỹ thuật PCR, cả 5 cây ngô chuyển gen đều dương tính. Hiệu suất chuyển gen là 5,56%. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu tạo cây ngô chuyển gen có khả năng kháng lại mọt hại ngô.


Từ khóa


Chuyển gen qua Agrobacterium, defensin thực vật, ZmDEF1 gen, ức chế α- amylase, phôi ngô

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved