KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Quý | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Trần Đức Quý Email to author, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên
2. Đặng Minh Kim, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
3. Nguyễn Văn Chung, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị vỡ gan do chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 71 bệnh nhân (BN) được điều trị chấn thương gan tại Bệnh viện Trung ương Thái nguyên từ tháng 1/2012 -12/2016; Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 71 BN (58 nam chiếm 81,7% và 13 nữ chiếm 18,3%). Tuổi trung bình 31,56 ± 12,49. Nguyên nhân do tai nạn giao thông chiếm 83,1%. 55 BN được điều trị bảo tồn (chiếm 77,46%), điều trị thành công cho 49 BN (chiếm 89,1%), không thành công 06 BN (chiếm 10,9%); Thời gian nằm viện trung bình là 10,44 ± 5,39 ngày; Kết quả: tốt 80%, trung bình 9,1%, xấu 10,9%; Biến chứng 14,55%. 16 BN được điều trị phẫu thuật (chiếm 22,54%): tốt 56,2%, trung bình 25%, xấu 18,8%; Thời gian nằm viện trung bình 16,94 ± 10,77 ngày; Biến chứng sau điều trị phẫu thuật 43,75%. Kết luận: Chấn thương gan là một cấp cứu ngoại khoa, cần phải hồi sức tích cực, theo dõi sát, chỉ định điều trị kịp thời, đúng phương pháp sẽ giảm biến chứng và chi phí điều trị.


Từ khóa


Chấn thương bụng kín, điều trị chấn thương gan, điều trị phẫu thuật chấn thương gan, điều trị bảo tồn chấn thương gan, biến chứng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved