NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA TRẺ EM TRƯỜNG MẦM NON 1/5, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN | Mai | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA TRẺ EM TRƯỜNG MẦM NON 1/5, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Hứa Nguyệt Mai Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Tạ Mỹ Linh, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích cung cấp dẫn liệu cho công tác nuôi dạy trẻ ở bậc mầm non, tạo cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm phát triển thế hệ tương lại của đất nước một cách tốt nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chỉ số về chiều cao, cân nặng, vòng ngực của trẻ em đều tăng dần theo tuổi (ở nam lần lượt là 96,15 cm; 102,93 cm; 111,74 cm; ở nữ là 94,64 cm; 102,24 cm; 110,14 cm), cân nặng (ở nam lần lượt là 15,25 kg; 17,30 kg; 20,21 kg; ở nữ là 13,99 kg; 16,30 kg; 18,68 kg), vòng ngực (ở nam lần lượt là 52,87 cm; 55,73 cm; 57,94 cm; ở nữ là 51,13 cm; 54,15 cm; 56,06 cm). Trong từng độ tuổi, các chỉ số này của trẻ em nam lớn hơn của trẻ em nữ. Chỉ số Pignet của trẻ ở các độ tuổi đều đạt mức thể lực rất khỏe, khỏe và trung bình.


Từ khóa


chỉ số, sinh học, hình thái, thể lực, trẻ em

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved