THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVI- XVIII | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVI- XVIII

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

Dương Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thế kỷ XVI- XVIII, Đàng Trong có hoạt động buôn bán với nhiều nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trên thế giới như: Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp... Hoạt động thương mại của người châu Âu ở Đàng Trong rất phong phú và đa dạng không chỉ mang lại những món lời rất lớn cho bản thân họ mà còn góp phần tạo nên sự sôi động của kinh tế ngoại thương Đàng Trong. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, sự tiếp xúc giữa một quốc gia phong kiến nông nghiệp truyền thống với nền văn minh phương Tây có trình độ khoa học kỹ thuật cao đã có tác động không nhỏ tới mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của Đàng Trong.


Từ khóa


Đàng Trong, châu Âu, thương mại, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong kiến, thương nhân.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved