DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Hồng Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Cao đăng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt


Dạy học theo dự án hay Dạy học dự án (DHDA) là một hình thức dạy học tích cực trong đó học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá các vấn đề trong thế giới thực. Với loại hình học tập này học sinh sẽ hứng thú sâu sắc hơn về những vấn đề mà họ đang nghiên cứu. Thông qua dự án học tập, học sinh không những tích cực và chủ động lĩnh hội kiến thức mà còn hình thành và phát triển của các kỹ năng, khả năng cần thiết và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Nói cách khác, việc áp dụng dạy học theo dự án sẽ giúp đạt được mục tiêu "kép" trong giảng dạy. Trong khuôn khổ bài viết này, xin được chia sẻ một số điểm cơ bản về “Dạy học theo dự án và vấn đề phát triển năng nghiên cứu khoa học (NCKH) cho học sinh trong dạy học Sinh thái học ở trung học phổ thông (THPT)”.


Từ khóa


dạy học theo dự án, năng lực, nghiên cứu khoa học, sinh thái học, học sinh THPT

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved