NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THẤT KHÊ, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 | Hinh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THẤT KHÊ, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Lương Văn Hinh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Lương Trung Thuyên, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thị trấn Thất Khê là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Giá đất ở của 3 đường phố chính trên địa bàn của Thị trấn trong giai đoạn 2011-2015 có nhiều biến động và có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt tăng mạnh trong  năm 2015. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng: vị trí; cơ sở vật chất; khả năng sinh lợi; Trong đó yếu tố vị trí là yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới giá chuyển nhượng của thửa đất.


Từ khóa


giá đất, biến động, thị trấn Thất Khê, yếu tố, đất ở

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved