ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Giang | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Hương Giang, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Xuân Lực, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Tiến Dũng Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Đặng Văn Minh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
5. Trần Thị Tố Quyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế - xã hội, tỉ lệ mắc bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng do vậy số bệnh nhân phải nhập viện điều trị tăng huyết áp cũng tăng lên. Mục tiêu: Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ thường gặp ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị nội trú tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu: 135 bệnh nhân tăng huyết áp điều trị nội trú tại Bệnh viên Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: Tỉ lệ bệnh nhân nam (50,4%) tương đương tỉ lệ nữ (49,6%), bệnh nhân THA giai đoạn I chiếm tỉ lệ 34,8 %, giai đoạn II chiếm tỉ lệ 33,3% và giai đoạn III 31,8%. Giá trị trung bình của huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình tăng dần theo các giai đoạn THA với p<0,05. Yếu tố nguy cơ tuổi cao (≥ 60 tuổi), BMI trên 23 và thói quen hút thuốc lá làm tình trạng tăng huyết áp nặng hơn (≈ 40% giai đoạn III).


Từ khóa


Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, tăng huyết áp, bệnh nhân nội trú

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved