KẾT QUẢ NONG HẸP BAO QUY ĐẦU KẾT HỢP BETAMETHASONE 0,05% CHO HỌC SINH TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI TẠI HAI XÃ HUYỆN PHÚ LƯƠNG THÁI NGUYÊN | Anh | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ NONG HẸP BAO QUY ĐẦU KẾT HỢP BETAMETHASONE 0,05% CHO HỌC SINH TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI TẠI HAI XÃ HUYỆN PHÚ LƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

Vũ Thị Hồng Anh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi betamethasone 0,05% cho học sinh từ  6 đến 10 tuổi tại hai xã huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: gồm  273 trẻ bị hẹp bao quy đầu (từ loại I đến loại IV theo phân loại của Kayaba). Trẻ được nong hẹp bao quy đầu, rồi được bôi mỡ Betamethasone 0,05% 2 lần/ngày, trong 6 tuần. Đánh giá kết quả sau 6 tuần, gồm hình thái bao quy đầu, tai biến và biến chứng của phương pháp điều trị, tác dụng phụ của thuốc. Phân loại kết quả thành tốt, trung bình, không kết quả. Kết quả: Sau điều trị, tỷ lệ hình thái bao quy đầu lần lượt là: 0,7% loại I , 3,7% loại II , 2,9% loại III , 3,7% loại IV và 89% loại V. Kết quả tốt là 89%, trung bình là 8,8%, không kết quả là 2,2%. Tai biến rạn bao quy đầu gây rỉ máu là 1,4%, một trẻ bị thắt nghẹt bao quy đầu, không ghi nhận tác dụng phụ của thuốc. Kết luận: nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi betamethasone 0,05% cho trẻ từ 6 đến 10 là phương pháp an toàn, đơn giản, kết quả tốt, ít biến chứng.

Từ khóa


Hẹp bao quy đầu, thắt nghẹt bao quy đầu, biến chứng, liệu pháp corticoid tại chỗ, tác dụng phụ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved