THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS | Anh | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Lê Thị Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Y Hà Nội
2. Hoàng Xuân Dậu, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
3. Nguyễn Hoàng Phương, Bộ Y tế

Tóm tắt


Bệnh tả là một loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với con người, hiện vẫn tồn tại ở một số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh tả gây ảnh hưởng tới sức khỏe, việc triển khai ứng dụng GIS trong kiểm soát và dự báo dịch bệnh tả được xem như một giải pháp có tính khả thi cao, bổ sung cho các biện pháp chuyên môn y tế, giúp ngành y tế và chính quyền các cấp có những can thiệp phù hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả. Bài báo này đề xuất thiết lập công cụ mô phỏng dự báo dịch tả bằng công cụ GIS. Các kết quả đạt được cho thấy cách tiếp cận GIS là phương pháp phù hợp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đặt ra của bài toán mô phỏng dự báo dịch tả tại địa bàn Tp. Hà Nội. Ứng dụng GIS trong kiểm soát và dự báo dịch bệnh đem lại một hướng đi mới, thiết thực để xác định tính chính xác sự phân bố của dịch bệnh cũng như các yếu tố có thể liên quan trong bối cảnh vụ dịch. Nhờ vậy, các ngành chức năng có thể phân tích vụ dịch một cách sâu sắc, triệt để hơn, để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn một cách hiệu quả.


Từ khóa


Phân tích không gian, dự báo dịch bệnh, mô hình dự báo, GIS trong y tế, mô phỏng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved