ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CHO THÁP CHƯNG CẤT TINH DẦU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CHO THÁP CHƯNG CẤT TINH DẦU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Đình Hùng Email to author, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Hà Nội
2. Lê Bá Dũng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến quá trình xây dựng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu cho tháp chưng cất tinh dầu sử dụng công nghệ FPGA. Hệ điều khiển chứa đựng nhiều phân hệ như: hệ kiểm soát chân không, hệ thu thập dữ liệu đo nhiệt độ… Sử dụng công nghệ FPGA cho phép xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát tháp chưng cất một cách linh hoạt với các chi phí thấp về phần cứng cũng như thời gian cho xây dựng phần mềm.  


Từ khóa


Các thiết bị đo, công nghệ FPGA, chưng cất phân đoạn, điều khiển giám sát

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved