RANSOMWARE: TỐNG TIỀN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ | Tiến | TNU Journal of Science and Technology

RANSOMWARE: TỐNG TIỀN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

Nguyễn Đăng Tiến Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, có một loại phần mềm mã độc không chỉ gây ra những thiệt hại về tài chính cho người dùng Internet mà còn để lại hậu quả nặng nề về tính toàn vẹn dữ liệu khó có thể khắc phục được. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về Ransomware, một loại mã độc đã xuất hiện từ khá lâu nhưng đang có xu hướng phát triển mạnh trở lại thời gian gần đây. Đầu tiên, quá trình phát triển của Ransomware sẽ được đề cập. Tiếp theo, chúng tôi trình bày về một số họ Ransomware phổ biến hiện nay gồm Cerber, Locky và CryptXXX, các phương thức lây nhiễm của chúng cũng như các biện pháp phòng tránh. Cuối cùng, chúng tôi xây dựng các đoạn script trên nền tảng hệ điều hành Windows để ngăn chặn sự lây nhiễm và thực thi của các họ Ransomware này.


Từ khóa


Phầm mềm tống tiền, Ransomware mã hóa, Khóa Ransomware, Crypt Ransomware, Cerber Ransomware.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved