TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO (ANNs) TRONG DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO (ANNs) TRONG DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nghiêm Trung Dũng Email to author, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - ĐH Bách khoa Hà Nội
2. Mạc Duy Hưng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Xuân Cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Mạng nơron nhân tạo (ANN) đã trở thành một hướng tiếp cận hữu hiệu để thay thế các mô hình thống kê truyền thống. Chính vì vậy, ANN đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành khoa học hiện nay. Trong dự báo chất lượng không khí, ANN cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý và đang trở thành một giải pháp hữu hiệu để kết hợp cũng như thay thế các mô hình dự báo số trị trong một số trường hợp như dự báo điểm ô nhiễm, khi thiếu dữ liệu, chất lượng nguồn nhân lực thấp và cơ sở hạ tầng không đồng bộ. Tuy nhiên, tại Việt Nam trên cơ sở dữ liệu mở, việc nghiên cứu vấn đề này còn khá ít, điều này cho thấy hướng tiếp cận này còn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Vì vậy, bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiềm năng ứng dụng của ANN trong dự báo chất lượng không khí trên Thế giới và Việt Nam, các phân tích về thành tựu cũng như một số khó khăn khi ứng dụng công cụ này để xây dựng mô hình dự báo chất lượng không khí cũng được đề cập. Từ đó có thể góp phần vào việc thúc đẩy hơn nữa hướng nghiên cứu này tại Việt Nam.


Từ khóa


Dự báo, mạng nơ ron nhân tạo, ANN, chất lượng không khí, Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved