NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA VÀO ĐIỀU KHIỂN LỰC TRỢ ĐỘNG TRONG THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỨNG CHO BỆNH NHÂN SAU TAI BIẾN | Giang | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA VÀO ĐIỀU KHIỂN LỰC TRỢ ĐỘNG TRONG THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỨNG CHO BỆNH NHÂN SAU TAI BIẾN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Hoài Giang Email to author, Viện Đại học Mở Hà Nội
2. Hoàng Anh Dũng, Viện Đại học Mở Hà Nội
3. Nguyễn Văn Sơn, Viện Đại học Mở Hà Nội
4. Nguyễn Việt Dũng, Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
5. Phạm Thanh Bình, Viện khoa học kĩ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Tóm tắt


Hiện nay ở Việt Nam, trong các thiết bị phục hồi chức năng, việc điều chỉnh lực trợ động khi tập luyện phục hồi chức năng đứng vẫn chủ yếu được thực hiện bằng tay. Bài báo này mô tả phương pháp và thuật toán điều khiển lực trợ động dùng vi điều khiển AVR Atmega128 của Atmel, ghép nối với máy tính cho thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến mạch máu não. Việc sử dụng vi điều khiển kết hợp phần mềm trên máy tính sẽ điều chỉnh chính xác lực trợ động của thiết bị, giảm bớt các thao tác của con người và dễ dàng trong việc lưu trữ đánh giá kết quả luyện tập, nhằm giúp bác sỹ có các đánh giá chính xác hơn về tình hình của người bệnh.


Từ khóa


Phục hồi chức năng đứng, lực hỗ trợ, điều khiển tự động, vi điều khiển

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved