KHẢO SÁT MỘT SỐ LỖI SAI VỀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN | Bích | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT MỘT SỐ LỖI SAI VỀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Trần Ngọc Bích, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Văn Tiến Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngôn ngữ toán học (NNTH) ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và kết quả học tập của học sinh trong học tập môn Toán. Với học sinh, việc sử dụng ngôn ngữ toán học trong học tập là một khó khăn không nhỏ. Chúng tôi tiến hành khảo sát khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh về các vấn đề: khả năng đọc, viết các kí hiệu và thuật ngữ toán học; khả năng tính toán của học sinh trong học tập môn Toán; sự chuyển dịch từ sơ đồ, hình ảnh sang ngôn ngữ tự nhiên và sang ngôn ngữ toán học. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh và bước đầu đưa ra một số khuyến nghị giúp hình thành, phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh.


Từ khóa


Giáo dục toán học; giáo dục tiểu học; ngôn ngữ; ngôn ngữ toán học; toán tiểu học.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved