XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG | Mai | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

Ngô Trà Mai Email to author, Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Hiện nay ở Việt Nam xi măng là một ngành công nghiệp quan trọng khi tốc độ đô thị hóa và đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng tăng. Để đảm bảo quá trình sản xuất ổn định và liên tục, việc quy hoạch vùng nguyên liệu đá vôi, đá sét cung cấp cho Nhà máy xi măng Thành Thắng công suất 1.000 tấn clinker/ngày là cần thiết. Quá trình khai thác mỏ làm thay đổi điều kiện tự nhiên, địa hình, cảnh quan của khu vực. Do vậy, cần cải tạo, phục hồi để đưa môi trường và hệ sinh thái về tương tự tình trạng ban đầu. Đối với mỗi mỏ tính toán để lựa chọn phương án có chỉ số phục hồi đất tốt, thuận tiện cho công tác bóc mỏ và khai thác tiếp trong trường hợp tận thu tài nguyên. Với số tiền ký quỹ  BVMT VN chiếm khoảng 1,5% - 2%  kinh phí đầu tư của mỏ được đánh giá là phù hợp. Đây là cơ sở bảo đảm tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện việc cải tạo, hoàn nguyên môi trường và đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác.


Từ khóa


xi măng, phục hồi môi trường, khai thác mỏ, Thành Thắng, phương án cải tạo

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved