NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MONTGOMERY MULTIPLICATION TRONG THUẬT TOÁN BẢO MẬT LTR TRÊN FPGA | Thọ | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MONTGOMERY MULTIPLICATION TRONG THUẬT TOÁN BẢO MẬT LTR TRÊN FPGA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

Ninh Văn Thọ Email to author, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến các phương án bảo mật dựa trên công nghệ thiết kế số FPGA. Việc đảm bảo an toàn thông tin, tránh mọi nguy cơ bị thay đổi, sao chép hoặc mất mát dữ liệu trong các ứng dụng trên mạng luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Các giải pháp về phần cứng sử dụng công nghệ thiết kế số FPGA (Field Programmable Gate Arrays - Mảng cổng có thể lập trình trường) cách thức thực hiện thuật toán bảo mật LTR khóa mật mã trên FPGA sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, với độ dài của khóa là 1024 bit. Phần cứng sử dụng chip Cyclone II EP2C35F672C6 của ALTERA kết hợp với bộ vi xử lý nhúng Nios II mang lại những hiệu quả rất lớn trong bảo mật kênh thông tin.


Từ khóa


LTR, FPGA, bảo mật hệ thống, nhân Montgomery, thuật toán, phần mềm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved