ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT TRẠNG THÁI KF VÀO ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG | Anh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT TRẠNG THÁI KF VÀO ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Phạm Thị Hồng Anh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thi Thu Phương, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thu Thủy, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Với tình trạng ở nước ta hiện nay, một số Nhà máy Cán thép được xây dựng từ những năm 80 cần phải được cải tạo, trong khi công nghệ tự động hóa cùng lý thuyết điều khiển hiện đại ngày càng phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu rực rỡ; nhiệm vụ đặt ra trong điều khiển lò nung là cần phải nâng cao chất lượng các hệ thống điều khiển nhiệt độ để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng trong các nhà máy, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống điều khiển cho đối tượng nhiệt nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình điều khiển nung kim loại. Quá trình nung thép ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của quá trình cán, vì vậy lý thuyết điều khiển hiện đại được áp dụng để thiết kế một bộ quan sát trạng thái Kalman (KF) ước lượng nhiệt độ phôi thép và nhiệt độ lò, nhằm phục vụ cho quá trình điều khiển nâng cao chất lượng nung.


Từ khóa


bộ quan sát KF, lò nung, điều khiển nhiệt độ, hệ thống điều khiển, Kalman

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved