XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BERBERINE CÓ TRONG CÂY MẬT GẤU (MAHONIA NEPALENSIS DC.) Ở ĐỊNH HOÁ - THÁI NGUYÊN | Giang | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BERBERINE CÓ TRONG CÂY MẬT GẤU (MAHONIA NEPALENSIS DC.) Ở ĐỊNH HOÁ - THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Lê Thị Giang Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Quế, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cây mật gấu có tên khoa học là Mahonia nepalensis DC. thuộc họ Hoàng liên gai (Berberidaceae), chi Hoàng liên oro (Mahonia). Cây mật gấu có vị rất đắng, tính mát, dùng để chữa đi ngoài, ăn không tiêu, đau lưng, mất ngủ, ho… Qua khảo sát định tính các hợp chất trong cây thấy có ankaloit, sterol, cumarin và glicozit trợ tim. Công trình này trình bày kết quả nghiên cứu định lượng berberin và giới thiệu một vài bài thuốc có chứa cây mật gấu.


Từ khóa


cây mật gấu, Mahonia nepalensis DC, berberin, LC/MS, xác định hàm lượng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved