MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TÁN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP | Trang | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TÁN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Thùy Trang Email to author, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2. Nguyễn Thị Hằng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
3. Phạm Hương Quỳnh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát tán khí thải công nghiệp trong môi trường không khí là hết sức quan trọng. Trong các trường hợp giám sát quản lý ô nhiễm khí hoặc việc thiết kế, xây dựng ống khói của nhà máy thì phải xem xét rất cẩn thận các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát tán chất ô nhiễm như: Yếu tố khí tượng, bản chất của chất ô nhiễm và yếu tố kích thước, hình dạng nguồn thải. Những yếu tố trên tác động mạnh tới tốc độ, hướng và mức độ lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Việc nghiên cứu những yếu tố tác động đến quá trình phát tán khí ô nhiễm góp phần làm cho việc thiết kế hệ thống xử lý chất thải và quản lý ô nhiễm đạt hiệu quả hơn.


Từ khóa


Khí thải, chất khí ô nhiễm, yếu tố ảnh hưởng, phát tán, khí hậu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved