SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA TRONG VIỆC ĐỊNH LOẠI LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA Ở VIỆT NAM | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA TRONG VIỆC ĐỊNH LOẠI LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Ngà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Phú Hiệp, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sự khác biệt về trình tự DNA barcode của đa số các loài thực vật là rất rõ ràng, do đó giải trình tự DNA ngắn được sử dụng làm mã vạch cho các loài thực vật hứa hẹn sẽ cung cấp một công cụ giám định loài chính xác, hiệu quả và định loại được với cả các mẫu không nguyên vẹn, mẫu con non khó định loại bằng hình thái. Hiện nay, vùng gen matK được coi là một trong những vùng gen chuẩn trong xây dựng mã vạch DNA để nhận dạng loài và được công nhận bởi tổ chức barcode quốc tế (http://www.barcodeoflife.org). Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả sử dụng trình tự gen matK để định loại 2 mẫu cây Thất diệp nhất chi hoa thu thập tại Hà Giang và Lào Cai.


Từ khóa


DNA barcode, gen matK, giám định loài, mã vạch, thất diệp nhất chi hoa.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved