ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÁC LOÀI CÂY GỖ TRONG THẢM THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ (QUẢNG NINH) | Hải | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÁC LOÀI CÂY GỖ TRONG THẢM THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ (QUẢNG NINH)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Hoàng Văn Hải Email to author, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
2. Nguyễn Thế Hưng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
3. Đỗ Thị Hà, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt


Do nhiều nguyên nhân, trong những năm gần đây, thảm thực vật rừng trên núi đá vôi ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu năng lực tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật rừng trên núi đá vôi ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thông qua một số tiêu chí cơ bản: Cấu trúc tổ thành và mật độ cây tái sinh, nguồn gốc và chất lượng cây tái sinh, sự phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao và sự phân bố cây gỗ tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang. Bài báo cũng đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi rừng.


Từ khóa


Phục hồi rừng; Tái sinh; Thảm thực vật; Núi đá vôi; Cẩm Phả.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved