NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU | Thịnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Nguyễn Quốc Thịnh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thùy Linh, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Bào chế được cao khô thành phẩm từ dịch chiết ethanol 96% của Lá sen và Sơn tra. Xây dựng một số chỉ tiêu kiểm nghiệm cao khô thành phẩm. Đối tượng nghiên cứu: là cao khô được bào chế từ dịch chiết Lá sen và Sơn tra (tỉ lệ phối hợp là 1:2). Phương pháp nghiên cứu: Bào chế cao khô thành phẩm bằng phương pháp ngâm lạnh với dung môi là ethanol 96%. Xây dựng tiêu chuẩn cao khô thành phẩm và định tính các nhóm chất chính bằng phương pháp hóa học. Kết quả: bào chế được 60 g cao khô thành phẩm từ 150g nguyên liệu gồm Lá sen và Sơn tra. Cao khô thành phẩm có các chỉ tiêu hóa lý đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV, các thành phần hóa học chính không bị mất đi trong quá trình bào chế.


Từ khóa


Cao khô, Lá sen, Sơn tra, trà túi lọc, viên nang cứng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved