MỘT SỐ HỢP CHẤT GLUCOSIDE-FLAVONOID ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LÁ XẠ CAN BELAMCANDA CHINENSIS (L.) DC. TẠI VIỆT NAM | Bình | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ HỢP CHẤT GLUCOSIDE-FLAVONOID ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LÁ XẠ CAN BELAMCANDA CHINENSIS (L.) DC. TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/10/18

Các tác giả

1. Bùi Thị Bình Email to author, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Lê Công Huân, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
3. Khổng Thị Hoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
4. Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
5. Đặng Thu Hằng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
6. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
7. Đỗ Thị Hà, Viện Dược liệu

Tóm tắt


Xạ can là một loại dược liệu được dùng làm thuốc chữa ho, tiêu đờm, viêm họng, viêm amidan có nhiều đờm, khản tiếng. Bộ phận dùng là thân rễ hoặc lá dưới dạng thuốc sắc, bột làm viên ngậm hoặc dùng tươi. Trong bài báo này tập trung vào phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất glucoside -flavonoid từ lá của cây Belamcada chinensis (L.) DC. Kết quả đã phân lập ba hợp chất: embinin (1), swertisin (2) và embigenin (3). Cấu trúc của chúng được xác định nhờ các phép phân tích phổ IR, NMR, MS và so sánh với các dữ liệu phổ đã công bố (Mingchuan Liu và cs. (2012)).

Từ khóa


Xạ can, lá, embinin, swertisin, embigenin.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved